Du får inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet. 

Sol- og vindkraft er fornybare og miljøvennlige energiformer.- ENOVA

PORTEFØLJE

- Vi leverer solceller til bakkeanlegg og tak i alle fasonger


Tak som viser før- og etterbilde. 


Referanseprosjekter:

Her produseres det strøm på et ellers ubenyttet areal. 

Alt fra boliger og næringsbygg til bakkemonterte anlegg. 

Les her om:
Hvordan solceller er på vei til å bli en betydelig bidragsyter i den norske energiproduksjonen


Solcelleprosjekter

Kontakt oss


Spar Penger AS

Tordenskjolds gate 11, 4612 Kristiansand

(+47) 412 30 005

post@sparpenger.com